Saturday, June 1, 2013

RINGKASAN

Sebagai permulaan, perbincangan di dalam blog ini meliputi isu pindah milik tanah, menuntut pesaka kecil, borang persetujuan dan e-Stamping. Sila rujuk menu kategori dan pautan pada lajur sebelah kanan.
Semoga kandungan blog ini dapat membantu mereka yang tidak biasa dengan prosedur urusan menuntut harta pusaka (terutamanya yang melibatkan tanah di negeri Kelantan).
Sekian, terima kasih.